Scriptoteket

Scriptoteket er et åpent, uformelt nettverk for scriptotekarer. Scriptotekarer er hyggelige problemløsere som er interessert i koding for å automatisere oppgaver i bibliotekshverdagen, for å lage eller forbedre sluttbrukertjenester, eller andre ting.

Scriptoteket startet ved UiO, men vi håper det kan bli et nasjonalt nettverk, særlig for UH-sektoren som deler både bibliotekssystem og mye annet.