Find us on GitHub

Ressursside

1.1 Software and data curation, version control, Git and GitHub

1.2 Hva er et API?

1.3 Ren tekst og redigering med Sublime Text

1.4 Regulære uttrykk

2.1 Kommandolinja, WinSCP og Putty

2.2 Praktisk kloning fra GitHub, redigering, kjøring av Python-kode, osv.

2.3 OpenRefine

Mulige fortsettelser…

Om å lære å kode: