Find us on GitHub

Biblioteksløyd beta : Universitetsbiblioteket i Oslo

17.–18. mars 2016

9:00–15:30

Generell informasjon

Sloyd
Sløyd-klasse c. 1890. Ill.: Popular Science Monthly 36, s. 790.

Bli med på biblioteksløyd for å bedre din digitale kompetanse! Biblioteksløyd er inspirert av Software Carpentry og Library Carpentry. Møt andre (litt) nerdete kolleger fra biblioteksektoren for å lære om begreper og dataverktøy som kan gi deg ideer til hvordan arbeidshverdagen din som bibliotekar kan bli morsommere og mer effektiv (men ikke nødvendigvis enklere).

Jobber du med lange lister eller store regneark? XML-filer? Kanskje filer som trenger litt vasking? Har du vært borti koding/programmering, men får ikke brukt det i hverdagen på grunn av praktiske problemer? Føler du at du gjerne skulle forstått mer når din lokale IT-person henter fram kommandolinja og knaster i vei?

I så fall er du ikke alene! Vi ser at mange bibliotekansatte er nysgjerrige på teknologi, men ikke får satt av tiden som trengs for å utforske – sett av disse to dagene til å lære mer og styrke din indre nerd.

Målgruppe: Bibliotekarer og bibliotekansatte av alle slag. Vi forventer ingen forhåndskjennskap til verktøyene som presenteres.

Hvor: Undervisningsrom UE26, Niels Henrik Abels hus, Moltke Moes vei 35, 0851 Oslo. Vis i OpenStreetMap eller Google Maps.

Bring: Deltakere må ta med egen laptop med litt programvare forhåndsinstallert (listet under). Vi følger Software Carpentry's Code of Conduct.

Snekkermestere/kursholdere: Live Rasmussen, Leon du Toit, Elin Stangeland, Live Kvale, Kyrre T. Låberg, Ahmed Abdi Mohammed, Dan Michael O. Heggø, Stian Lågstad, Ivar H. Stangeby

Spørsmål: Kontakt l.h.kvale@ub.uio.no for mer informasjon.

Påmelding: Meld deg på her.


Program

17. mars

Ankomst
09:00 Intro til biblioteksløyd (Live, Tracy)
09:30 Software and data curation, version control, Git and GitHub @leondutoit
10:15 Kaffe
10:25 Software and data curation, version control, Git and GitHub cont. @leondutoit
11:30 Jargon busting
12:00 Lunsj + valgfri trappetrening
Sted: «Utsikten», øverste etasje i samme bygg
12:45 Jargon busting
13:15 Hva er et API? @kyrretl
13:30 Ren tekst og redigering med Sublime Text @danmichaelo
14:15 Kaffe
14:30 Regulære uttrykk (@danmichaelo)
15:30 Slutt

18. mars

09:00 Kaffe
09:15 Kommandolinja, WinSCP, Putty @stianlagstad
10:15 Kaffe
10:30 Praktisk oppgave med kloning fra GitHub, redigering, kjøring, osv. @bibliomari, @danmichaelo
12:00 Lunsj + valgfri trappetrening
Sted: «Utsikten», øverste etasje i samme bygg
12:45 OpenRefine @kurosay
13:45 Oppgavelab
15:00 Slutt

Etherpad: http://pad.software-carpentry.org/2016-03-17-Oslo-BS.
We will use this Etherpad for chatting, taking notes, and sharing URLs and bits of code.


Praktisk

 • Wifi:
  • Kommer du fra et høyskole- eller universitetsbibliotek har du sannsynligvis Eduroam. Den enkleste måten å sette opp Edoroam på er å laste ned en profil fra https://eduroam.no/connect/.
  • Hvis du ikke kommer fra en eduroam-institusjon kan du bruke uioguest-nettet. Etter du har koblet til dette åpner du et nettleservindu og følger instruksjonene (du blir bedt om å oppgi et mobilnummer).

Forberedelser / pakkeliste

Ta med

 • Laptop. Helst en du har adminrettigheter til.
  • Vi kommer til å demonstrere på Windows, men alle de viktigste verktøyene vi bruker kjører like godt på Mac og Linux. Hvis du bruker Mac eller Linux må du imidlertid være forberedt på å måtte være litt mer selvhjulpen.
  • Hvis du kun har stasjonær kontorpc, ikke laptop, kan du låne en maskin fra oss som du kan bruke for Remote Desktop til kontor-pcen.

Forberedelser

 • Registrer deg på https://github.com/ på forhånd.
 • Installer programvaren under på forhånd. Ta kontakt om du støter på problemer.

Git og Bash-shell

Windows
 1. Download the Git for Windows installer.
 2. Run the installer and follow the steps bellow:
  1. Click on "Next".
  2. Click on "Next".
  3. Click on "Next".
  4. Click on "Next".
  5. Click on "Next".
  6. Select "Use Git from the Windows Command Prompt" and click on "Next". If you forgot to do this programs that you need for the workshop will not work properly. If this happens rerun the installer and select the appropriate option.
  7. Click on "Next". Keep "Checkout Windows-style, commit Unix-style line endings" selected.
  8. Select "Use Windows' default console window" and click on "Next".
  9. Click on "Next".
  10. Click on "Finish".

This will provide you with both Git and Bash in the Git Bash program.

Mac OS X

The default shell in all versions of Mac OS X is Bash, so no need to install anything. You access Bash from the Terminal (found in /Applications/Utilities). You may want to keep Terminal in your dock for this workshop.

 • For OS X 10.9 and higher, install Git for Mac by downloading and running the most recent "mavericks" installer from this list. After installing Git, there will not be anything in your /Applications folder, as Git is a command line program. For older versions of OS X (10.5-10.8) use the most recent available installer labelled "snow-leopard" available here.
 • Hvis du ikke er redd for Terminalen anbefaler vi Homebrew. Når du har installert Homebrew kan du kjøre brew install git i Terminal for å installere Git.
Linux

The default shell is usually Bash, but if your machine is set up differently you can run it by opening a terminal and typing bash. There is no need to install anything.

GitHub Desktop

OpenRefine

 • Følg instruksjonene for hhv. "Windows kit", "Mac kit" eller "Linux kit" under OpenRefine 2.6openrefine.org/download.html.
  • Java: Java Runtime Environment (JRE) må installeres hvis du ikke allerede har det på maskinen. Hvis du er tilknyttet UiO laster du ned JRE fra Software Center. Ellers kan du laste ned JRE fra denne siden (Velg "jre-8u74-windows-x64.exe").
  • Nettleser: OpenRefine anbefaler Chrome eller Firefox som nettleser ved bruken av programmet. IE (internet explorer) er ikke anbefalt.
  • Tips: OpenRefine kjøres direkte uten installasjon, og krever derfor ikke adminrettigheter.

Sublime Text

 • Last ned og installer Sublime Text 3 beta fra www.sublimetext.com/3.
  • Hvis du ikke har en veldig gammel maskin skal du ha 64 bit-utgaven.
  • Tips: For Windows finnes det en «portable version». Dette er en versjon du kan kjøre direkte uten installasjon. Hvis du legger den på en minnepinne, har du programmet med deg overalt, også på maskiner du ikke har admintilgang til.

Atom

 • Hvis du er tilknyttet UiO laster du ned Atom fra Software Center.
 • Hvis du ikke er tilknyttet UiO laster du ned Atom fra atom.io.

Putty (kun Windows)

 • Hvis du er tilknyttet UiO laster du ned Putty fra Software Center.
 • Hvis du ikke er tilknyttet UiO laster du ned Putty fra denne siden.
  • Hvis du har adminrettigheter, last ned og kjør putty-0.67-installer.msi
  • Alternativt kan putty.exe kjøres direkte uten adminrettigheter (og den er heller ikke dum å ta med seg på en minnepinne)

WinSCP (kun Windows)

 • Hvis du er tilknyttet UiO laster du ned WinSCP 5.7.5 fra Software Center.
 • Hvis du ikke er tilknyttet UiO laster du ned WinSCP 5.7.7 fra denne siden.
  • Hvis du har adminrettigheter, last ned og kjør Installation package
  • Alternativt kan Portable executables kjøres direkte uten adminrettigheter (og den er heller ikke dum å ta med seg på en minnepinne)

Python

Vi skal ikke lære å skrive Python-kode selv, men vi kommer til å bruke et Python-script i en av øvelsene.
Du derfor ikke installere Python, men du får litt gratis moro om du gjør det.

 • Hvis du er tilknyttet UiO (og ikke har Python installert fra før) laster du ned Python 3.5.0 (x64) fra Software Center.
 • Hvis du ikke er tilknyttet UiO laster du ned og installerer Python 3.5.1 fra python.org.
  • Kryss av for "Add Python 3.5 to PATH" før du trykker "Install now"
 • Det finnes flere distribusjoner som i tillegg til Python inneholder mye annet lurt. Et eksempel er Anaconda, som brukes i Software Carpentry. Den er (veldig) overkill for vårt bruk, men kan være verdt å se på om du er interessert i å lære deg Python og data science.